วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รถแทรกเตอร์กับควายคุณจะเลือกอะไร?

ถ้าคุณได้มีโอกาสไถนาคุณจะเลือกอะไรเป็นอุปกรณ์สำหรับไถนาระหว่างรถแทรกเตอร์กับควาย เพราะอะไรถึงเลือกสิ่งนั้น?

             
                                  ควายไถนา


                                   รถแทรกเตอร์

การศึกษาของชาวนาไทย

           จริงหรือไม่ที่ชาวนาไทยนั้นได้รับการศึกษาค่อนข้างต่ำ? เนื่องจากความยากจนขาดทุนทรัพย์ในการศึกษาหาความรู้จึงทำให้ชาวนาไทยไม่ค่อยมีความรู้และถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุนเสมอๆ
   

อนาคตชาวนาของไทย

   ท่านคิดว่าในอนาคตยังจะมีอาชีพชาวนาอยู่อีกหรือไม่ เพราะเหตุใด?

   

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแก้ปัญหาวัชพืชในนาข้าวแบบไม่ใช้ยาหรือสารพิษ

                                                               แก้ปัญหาวัชพืชในนาข้าวแบบไม่ใช้ยาหรือสารพิษ 


                     เทคนิคลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชหรือไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้ในการทำนาปลูกข้าวก็สามารถทำได้โดยใช้หลักการเตรียมแปลงแบบปราณีตหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย ให้กระจายฟางหลังรถเกี่ยวเสร็จจนแบนราบทั่วทั้งแปลง ถ้ารถเกี่ยวมีเครื่องกระจายฟางก็ใช้รถเกี่ยว ถ้าไม่ไมีก็ใช้รถแทรกเตอร์ย่ำแห้งหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อย ไม่ควรย่ำในขณะน้ำขังเพื่อไม่ให้เมล็ดข้าวแดงข้าวดีดและเมล็ดวัชพืชถูกกดทับฝังลึกลงไปใต้ขี้เลน หรือจะใช้เป็ดไล่ทุ่งปล่อยลงไปให้หาอาหารคนเลี้ยงเป็ดชอบเจ้าของนาก็แฮปปี้แเผลอแป๊ปเดียวทั้งตอซังและฟางข้าวก็จะราบเป็นหน้ากองเสมอพื้นดินแถมยังได้ช่วยขจัดหอยและไข่ของแมลงศัตรูพืชไปพอสมควรหรือจะใช้แรงงานคนก็ได้ถ้าพื้นที่ไม่มากเพียงพอต่อแรงและกำลังที่สามารถทำได้ แต่หลักการคือต้องการให้ทั้งตอซังฟางข้าวราบเรียบทั่วทั้งแปลงนา


        

จากภาพท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?

                                                 จากภาพทุ่งนานี้ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร?

       

ความเขียวขจีของทุ่งนาขั้นบันไดยลโฉมทุ่งนาขั้นบันได ณ บ้านแม่กลางหลวง
                 บ้านแม่กลางหลวง อยู่ในตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวปกาเกอะญอ ตั้งอยู่ในหุบเขาขั้นบันไดบริเวณลุ่มน้ำแม่กลางบนดอยอินทนนท์ ซึ่งความงดงามของนาขั้นบันไดเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ใคร ๆ ก็อยากเดินทางไปดื่มด่ำกับทัศนียภาพที่สวยงาม
                 ช่วงที่เหมาะจะไปชมนาขั้นบันไดมีสองช่วง คือ เดือนกันยายน – กลางตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝน เพราะนาข้าวจะเริ่มเขียวขจีชุ่มฉ่ำ ส่วนปลายเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน จะเป็นช่วงที่นาข้าวออกรวงเป็นสีทองเต็มท้องทุ่งเหลืองสวยงามมาก

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับราคาข้าวที่สูงขึ้น

          ในปีที่ผ่านมาชาวนาในประเทศไทยได้ประสบปัญหากับอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้ต้นข้าวเน่าไม่สามารถเพาะปลูกได้ รัฐบาลไทยจึงเล็งเห็นปัญหาและให้ราคาข้าวที่สูงขึ้นแก่ชาวนา ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อราคาข้าวที่เพิ่มขึ้น

      
                                 น้ำท่วมทุ่งนาของชาวบ้าน
                                                       

คำว่า"เกษตรกร"ในนิยามของท่านนั้นคืออะไร?

                                  คำว่า"เกษตรกร"ในนิยามของท่านนั้นคืออะไร?

ไฟล์:10 Gathered Rice.JPG